Hướng dẫn đăng ký tài khoản taobao miễn phí

Để đăng ký tài khoản taobao miễn phí, đầu tiên truy cập website chính thức của taobao https://world.taobao.com/, chọn 免费注册

 

Tiếp theo ở dòng 手机号nhớ chọn quốc tịch Việt Nam(越南)rồi nhập vào số điện thoại cần đăng ký, kéo thanh trượt sang phải để xác thực, và tick vào ô 同步创建支付宝账户để đồng thời đăng ký tài khoản alipay (tìm hiểu thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản alipay tại đây)

 

Lấy mã xác nhận được gửi đến điện thoại rồi nhập vào ô验证码, click 确认để xác nhận

 

Nếu số điện thoại của bạn đã đăng ký tài khoản taobao rồi thì sẽ thấy xuất hiện thông báo , như vậy bạn chỉ có thể đăng ký tài khoản taobao bằng email, chọn 不是我的,使用邮箱继续注册

 

Nhập địa chỉ email vào ô电子邮箱rồi click下一步

 

Taobao thông báo là đã gửi mail xác thực đến địa chỉ email của bạn

 

Click 请查收邮件để đăng nhập vào email của bạn và bạn sẽ nhận được mail xác thực như bên dưới, click vào nút 完成注册để kích hoạt đăng ký tài khoản taobao

 

Sau khi kích hoạt tài khoản, trở lại giao diện taobao để tiếp tục thiết lập tài khoản như sau:

登录密码:Mật khẩu đăng nhập

密码确认:Nhập lại mật khẩu đăng nhập

登录名:Tên đăng nhập (bạn có thể đăng nhập bằng tên, bằng email, hoặc số điện thoại)

Rồi click vào nút đăng ký(提交)

 

Để tiếp tục đăng ký tài khoản taobao, click vào 返回首页để trở về trang chủ

 

Tuy nhiên bạn cần bổ sung một số thông tin như bên dưới:

Phần mật khẩu thanh toán(支付密码)

支付密码:Mật khẩu thanh toán

再输入一次:Nhập lại mật khẩu

Phần thông tin cá nhân(你的身份信息)

真实姓名:Họ tên thât (theo hộ chiếu)

性别:Giới tính, chọn男nếu là nam, hoặc女nếu là nữ

证件类型:Loại chứng thư, chọn hộ chiếu(护照)

证件号码:Số chứng thư (tức là số hộ chiếu)

有效期:Thời hạn của hộ chiếu

职业:Nghề nghiệp

中国境内联系地址:Địa chỉ liên hệ

 

Như vậy là bạn đã đăng ký tài khoản taobao thành công, click vào 返回首页để trở về trang chủ

 

 

Bạn có thể tham khảo thêm:

Alipay là gì

Thanh toán hộ alipay như thế nào

Đăng ký tài khoản alipay

Hướng dẫn làm thẻ ngân hàng Trung Quốc

Hạn mức thanh toán alipay

Nạp tiền alipay từ tài khoản ngân hàng

Nạp tệ alipay trên android

Xác thực alipay chính chủ với thẻ ngân hàng Trung Quốc

 

Hoặc liên hệ viettrungonline.com để được tư vấn

*/;?>
error: Content is protected !!
h