Đặt hàng và thanh toán hộ tmall

Việc đặt hàng Tmall và thanh toán trên Tmall là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bạn chỉ cần có tài khoản alipay là có thể đặt hàng trên Tmall nhưng để thanh toán trên Tmall lại là vấn đề gây đau đầu

Lưu ý: viettrungonline.com có dịch vụ thanh toán hộ trên Tmall, vui lòng liên hệ zalo 0986369125 để biết thêm chi tiết. Ngoài ra chúng tôi cũng thu mua tiền tệ, nhận chuyển tiền từ Trung Quốc về Việt Nam

Trước tiên để đặt hàng trên Tmall bạn phải có tài khoản alipay, xem hướng dẫn đăng ký alipay tại đây

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn đặt hàng và thanh toán trên Tmall tại đây

Để gửi lệnh thanh toán hộ Tmall, bạn liên hệ viettrungonline.com để kết bạn alipay trước khi thanh toán, tham khảo thêm hướng dẫn kết bạn alipay

Trong trường hợp không thể gửi lệnh thanh toán hộ trên tmall, vui lòng tìm hiểu nguyên nhân tại đây hoặc liên hệ zalo 0986369125 để được hướng dẫn

Ngoài ra chúng tôi cũng thu mua tiền tệ, nhận chuyển tiền từ Trung Quốc về Việt Nam

*/;?>
error: Content is protected !!
h